JELENI.CZ

JELENI.CZ

podrobně

 •  

 

Košík

Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat

Rychlý kontakt

 ing.Jiří Žalovič
Mobil: 774 815 773
Mail: jiri.zalovic@jeleni.cz

Novinky

Připravili jsme pro Vás nový design stránek

Nejprodávanější

Krátký flísový kabát do deště s podšívkou Ghillie Kód: 2B

Robustní flísový krátký kabát do každého počasí. Vnější vysoce odolný povrch z 100 % polyesteru, 320 gm anti-pill flísu pokrytý Teflonem tm. Membrán ...

Cena: 3 120 Kč s DPH

Reklamační řád - oblečení pro lov, myslivost, přírodu
 

Poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Zavazujeme se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době  bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu nebo výměnou vadného dílu.

Podmínky uplatňování záruky        

 1. Dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobků, zcela v souladu  s návodem k užití.
 2. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při přejímce
 3. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se výrobek stal nepouživatelným, následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
 4. Prodejce neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím a opotřebením, nevhodným uskladněním, neopatrnou dopravou, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.
 5. Záruka se dále nevztahuje na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí (živelná pohroma) nebo vyšší mocí.
 6. Podmínkou plnění záruky je předložení prodejního dokladu
 7. Záruční nároky se uplatňují:
  U firmy Na hájovně s.r.o.
  Žlábkova 497
  411 13 Třebenice

  IČO:27294765
  tel.:603273767

  Při uplatňování záruky je nutno předložit:
  • dotyčný výrobek a popis závady
  • příslušný prodejní doklad

 8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 9. Při reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.
 10. Zákazník prohlašuje, že závada na věci nevznikla jeho neodborným zásahem nebo zaviněním, případně že závadu svou nedbalostí neumožnil.
 11. Zákazník uplatňující reklamaci souhlasí s případnou úhradou přímo vynaložených nákladů  souvisejících s vyřízením předmětné reklamace, pokud reklamace ze strany dodavatele  nebude uznána jako oprávněná a bude následně dodavatelem zamítnuta.
 12. Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí práci při odstraňování závad věci, které nereklamoval a nejsou zapsány v tomto reklamačním listě, avšak jsou nutné k správnému chodu věci.


 

 

JELENI.CZ - Czech Republic, e-mail: jiri.zalovic@jeleni.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu